Colin Rosen
Portfolio

Belangrijke informatie


Bedrijf

School

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen de unieke interactiemogelijkheden van de HoloLens optimaal worden toegepast in de trainingen die met Virtual Studio gemaakt kunnen worden?

Tijdsduur
6 februari 2018 t/m 15 juni 2018 100%

Testimonial

“Colin heeft zijn opdracht zeer goed theoretisch onderbouwd en consequent in de praktijk gebracht”
“De uitkomst van deze opdracht draagt een grote steen bij aan de verdere ontwikkeling aan AR toepassingen binnen BlueTea”

~ Manu Hanssen
Lead Developer, BlueTea; Bedrijfsbegeleider

Opdracht

Over een tijdspanne van ongeveer 18 weken is er onderzoek gedaan naar de unieke interactiemogelijkheden van de HoloLens en zijn deze interacties toegepast op het AED trainingspakket van BlueTea. Hier komen verschillende problemen bij kijken. Het process is stap voor stap beschreven worden via blogposts en portfolio items.

Meer informatie

Aanpak

Aan het begin van het project is een grove planning gemaakt. De eerste paar weken zou er een HoloLens exploratie uitgevoerd worden om bekend te worden met de HoloLens. Daarnaast zou er bekeken worden hoe er een verbinding gemaakt kon worden met Virtual Studio.
Na de exploratie moest er onderzoek gedaan worden naar de verschillende interacties, feedback technieken, input oplossing ed. voor AR en VR. Hiervoor zou gekeken worden naar verschillende scripties en artikelen.
Na het onderzoek zouden de elementen uit het onderzoek worden toegepast in een of meerdere lessen.
Ten slotte zouden de lessen getest worden en zouden de lessen aan de hand van de tests aangepast worden.

Meer informatie

Resultaten

De unieke mogelijkheden van de HoloLens zijn in kaart gebracht aan de hand van literatuuronderzoek, een vijftal prototypes en uiteindelijk een AED-les in Virtual Studio.
Tijdens dit traject zijn ook meerdere problemen van de HoloLens naar voren gekomen. Deze werden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen tussen .NET mono en .NET core.
Ten slotte zijn er een aantal scripts en prefabs ontwikkeld om het makkelijker te maken in de toekomst functies van de HoloLens te gebruiken in een project.

Meer informatie

Discussie

Er wordt teruggekeken op de uitvoering van de opdracht, de manier waarop onderzoekend is gewerkt, de communicatie met school en medestudenten en de begeleiding vanuit het bedrijf. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan over de buildingblocks van BlueTea, die een grote rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het eindproduct.

Meer informatie

Tijdlijn

11 Jun
12 Jun
07 Jun
08 Jun
24 Apr
06 Jun
23 Apr
18 Apr
30 Mar
22 Mar
29 Mar
21 Mar
20 Mar
08 Mar
12 Mar
28 Feb
19 Feb
27 Feb
09 Feb
02 Mar
16 Feb
Nu
6 feb
15 jun
11 Jun
AED les testverslag
12 Jun
07 Jun
HoloLens BuildingBlock documentatie
08 Jun
24 Apr
AED les in Virtual Studio
06 Jun
23 Apr
Level Design Document
24 Apr
18 Apr
Testverslag - Prototypes
30 Mar
BTVS Login
23 Apr
30 Mar
Testplan - Prototypes
22 Mar
Prototype 5
29 Mar
21 Mar
Prototype 4
22 Mar
20 Mar
Prototype 3
08 Mar
Prototype 2
12 Mar
28 Feb
Prototype 1
08 Mar
19 Feb
UX voor AR onderzoek
27 Feb
19 Feb
Stakeholders analyse
09 Feb
Gitlab versiebeheer
15 Jun
06 Feb
Jira projectmanagement
15 Jun
06 Feb
Projectplan
02 Mar
06 Feb
HoloLens experiment project
16 Feb
Portfolio Tijdlijn