← Terug naar leeswijzer

Samenvatting

BlueTea heeft software ontwikkeld die de communicatie van data verzorgt tussen BTVS en een Unity applicatie zodat lessen gedefinieerd en afgespeeld kunnen worden. De laatste tijd is BlueTea steeds meer bezig met het maken van simulaties in VR en AR. Daarom moet er een HoloLens platform toegevoegd worden aan Virtual Studio. Dit is al eerder geprobeerd, echter kwamen hier wat problemen bij.

Er moet een AR-platform worden toegevoegd aan BTVS. Bij het toepassen van AR op de bestaande trainingen komen een aantal problemen kijken:

Lees meer >>

Aan het begin van het project is een grove planning gemaakt. De eerste paar weken werd er een HoloLens exploratie uitgevoerd om bekend te worden met de HoloLens. Daarnaast is er bekeken hoe er een verbinding gemaakt kon worden met Virtual Studio.

Na de exploratie moest er onderzoek gedaan worden naar de verschillende interacties, feedback technieken, input oplossing ed. voor AR en VR. Hiervoor werd gekeken naar verschillende scripties en artikelen en werden verschillende HoloLens apps gedownload en getest.

Na het onderzoek zouden de elementen uit het onderzoek worden toegepast in een of meerdere lessen, echter is er besloten de uitkomsten van het onderzoek eerst te verwerken in 5 prototypes en deze te testen. Daarna werd er 1 AED-les gemaakt op basis van de bestaande les in het Safy project.

Lees meer over de aanpak>>
Lees meer over de resultaten>>

Het project is over het algemeen goed verlopen. Er hebben zich weinig problemen voor gedaan en de planning kwam goed uit. Wel hadden de verschillende deelproducten vaker gepresenteerd mogen worden aan het bedrijf. Door verschillende elementen werd het proces op een gegeven moment niet meer zo gevolgd door het bedrijf. Hierdoor hadden ze geen idee waar ik mee bezig was. Achteraf heeft dit relatief weinig problemen veroorzaakt, omdat er op het begin een goede planning is gemaakt en omdat er voor het grootste gedeelte van het project een dagelijkse stand-up is gedaan waarin kort werd verteld wat er de dag ervoor is gebeurd en wat er op de dag zelf gaat gebeuren.

Lees meer >>