← Terug naar leeswijzer

Opdrachtomschrijving

BlueTea maakt virtuele training simulaties. Deze simulaties worden gemaakt met behulp van de game-engine Unity en Virtual Studio(BTVS) ontwikkeld door BlueTea. Een training voert de student zelf uit in een virtuele omgeving om procedures te leren en om te ervaren waar de training om gaat.

De kennis van het maken van de training ligt bij BlueTea. De kennis van de training inhoud ligt bij de klant/leraar. Deze duidelijke scheiding is ook aangebracht in het maken van virtuele trainingen. De mogelijkheden van een training worden geprogrammeerd in Unity. Bijvoorbeeld het selecteren van een bepaald object of het uitspreken van geschreven tekst door text-to-speech. Deze mogelijkheden worden geactiveerd door het bouwen van een les. Een les wordt gebouwd in Virtual Studio.

BlueTea heeft software ontwikkeld die de communicatie van data verzorgt tussen BTVS en een Unity applicatie zodat lessen gedefinieerd en afgespeeld kunnen worden. De laatste tijd is BlueTea steeds meer bezig met het maken van simulaties in VR en AR. Daarom moet er een HoloLens platform toegevoegd worden aan Virtual Studio. Dit is al eerder geprobeerd, echter kwamen hier wat problemen bij.

Er moet een AR-platform worden toegevoegd aan BTVS. Bij het toepassen van AR op de bestaande trainingen komen een aantal problemen kijken:

Er moet een framework ontwikkeld worden om AR-functionaliteit toe te kunnen voegen aan projecten voor BTVS. Dit framework moet de unieke mogelijkheden van AR benutten om de ervaring te verbeteren. Ook moet dit framework de eerdergenoemde problemen oplossen. De AED-training zal als uitgangspunt gebruikt worden om het AR-platform toe te voegen, maar de oplossing moet generiek genoeg zijn om ook in andere trainingen gebruikt te kunnen worden.

Projectplan