← Terug naar leeswijzer

Aanpak

Aan het begin van het project is een grove planning gemaakt. De eerste paar weken zou er een HoloLens exploratie uitgevoerd worden om bekend te worden met de HoloLens. Daarnaast zou er bekeken worden hoe er een verbinding gemaakt kon worden met Virtual Studio.
Zoals beschreven in een blogpost waren de eerste weken een beetje rommelig. Uiteindelijk was er gedaan wat de bedoeling was, de basis instellingen die nodig waren voor het ontwikkelen voor een HoloLens waren in kaart gesteld (uitgebreid beschreven in een blogpost) en er was een verbinding opgezet met Virtual Studio door de kant en klare assets te gebruiken van BlueTea. Achteraf was het niet erg nuttig om de verbinding te maken met Virtual Studio, dit zou helemaal opnieuw gedaan worden in een latere fase.

Na de exploratie zou er onderzoek gedaan worden naar de verschillende interacties, feedback technieken, input oplossing ed. voor AR en VR. Hiervoor zou gekeken worden naar verschillende scripties, artikelen en bestaande apps.
Gedurende 2 weken zijn verschillende documenten doorgelezen en een aantal apps van de Windows Store doorgespeeld. De resultaten hiervan zijn uitgebreid beschreven in het onderzoeksdocument.
Het onderzoek resulteerde in een lijst van interacties, input oplossingen, feedback technieken etc. die opgedeeld konden worden in 5 prototypes. Er is daarom besloten de planning aan te passen zodat er eerst 5 prototypes gemaakt worden waarin de elementen getest kunnen worden. Daarna moest er besloten worden welke elementen in het eindproduct verwerkt zouden worden en wat er eventueel verbeterd moest worden (zie testverslag voor resultaten).

Als er bepaald was welke elementen in de lessen verwerkt moesten worden, zou er een plan worden gemaakt voor de les (zie level design document). Het was belangrijk dat er eerst een verbinding met Virtual Studio werd gemaakt, omdat er verwacht werd dat er veel problemen zouden optreden bij deze stap. Nadat deze verbinding was opgezet was de les in verschillende sprints ontwikkeld. Uiteindelijk is de les nog getest met een aantal testers. De resultaten zijn weer beschreven in een testverslag.