← Terug naar leeswijzer

Resultaten

Wat is er bereikt

De unieke mogelijkheden van de HoloLens zijn in kaart gebracht. In de prototypes en in de AED-les zijn elementen toegepast die het beste werken in AR of zelfs alleen maar mogelijk zijn met de HoloLens (bijv. spatial understanding, AR markers). Deze elementen zijn verwerkt in de AED-les. Deze les dient als voorbeeld. Het geeft aan hoe de elementen kunnen worden toegepast om de les te versterken. Daarnaast zijn de objecten in het AED/HoloLens project zo ontworpen dat ze voor een bredere scope gebruikt kunnen worden. De objecten kunnen over het algemeen zo in de scene geplaatst worden om te werken.

Gedurende het project zijn ook verschillende problemen naar voren gekomen bij de ontwikkeling van apps voor de HoloLens. Zo is er een groot gedeelte van de System.relfection api voor de Type klasse verplaatst naar een TypeInfo klasse. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel onderdelen van de BuildingBlocks niet meer werkte. Dit probleem en de andere problemen zijn opgelost in de code en de BuildingBlocks zijn aangepast op een aparte branch. Daarnaast zijn de problemen voor een groot gedeelte gedocumenteerd in een blogpost.

Wat is de waarde voor het bedrijf

Toekomstige lessen kunnen makkelijker ontwikkeld worden met de HoloLens, omdat de problemen al in kaart zijn gebracht en omdat de tools voor het gebruik van een aantal features al gemaakt zijn. In de HoloLens BuildingBlock zijn de benodigde scripts, prefabs en plugins te vinden. In het AED-MR project zijn specifiekere oplossingen gemaakt die niet altijd toe te passen zijn op alle projecten. Deze zijn alsnog gedocumenteerd in de code, zodat andere developers de code eventueel kunnen hergebruiken.

De HoloLens wordt regelmatig aan bezoekers gedemonstreerd met een standaard app die ooit ontwikkeld is door BlueTea. Met de AED-les kunnen de bezoekers een beter beeld krijgen van het werk dat BlueTea doet en van de kracht van de HoloLens.

“Colin heeft zijn opdracht zeer goed theoretisch onderbouwd en consequent in de praktijk gebracht”

“De uitkomst van deze opdracht draagt een grote steen bij aan de verdere ontwikkeling aan AR toepassingen binnen BlueTea”

~ Manu Hanssen
Lead Developer, BlueTea; Bedrijfsbegeleider

Hoe verhoudt dit zich tot wat bij de opdracht is beschreven

Er moest een framework ontwikkeld worden zodat er makkelijk HoloLens support kan worden toegevoegd aan lessen. Het is niet zo simpel, omdat de interactie met de wereld totaal anders wordt door de HoloLens. Toch is het nu op technisch gebied relatief makkelijk. De verschillende functionaliteiten van de HoloLens kunnen gebruikt worden door onderdelen uit de HoloLens buildingblock te gebruiken. De AED-les toont vervolgens aan hoe de interactie veranderd met de HoloLens en hoe de nieuwe technieken toegepast kunnen worden.

Portfolio