Search • BlueTea

AED les testverslag

De AED-les is ontwikkeld. De conclusies uit de prototypes zijn erin verwerkt. Nu moet de les nog getest worden. Dit is gedaan en hieruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen. Door de gelimiteerde tijd kunnen deze verbeterpunten niet meer in het product verwerkt worden. Ze dienen dus als advies naar BlueTea om deze punten eventueel alsnog toe te passen.

View more
HoloLens BuildingBlock documentatie

Er is een heleboel gemaakt voor het AED project en een aantal van deze dingen zijn in de HoloLens buildingblock gestopt, omdat deze onderdelen voor andere projecten ook handig kunnen zijn.

View more
Testverslag - Prototypes

Nadat de tests zijn uitgevoerd is er een verslag over geschreven. In dit verslag is beschreven wat de resultaten zijn en worden er conclusies getrokken uit deze resultaten. Er wordt bepaald welke interacties er wel en niet meegenomen worden naar de volgende stap en wat er ongeveer gaat gebeuren in de volgende stap.

View more
Testplan - Prototypes

Om voor te bereiden op de tests is een testplan gemaakt. In dit document wordt beschreven waarom er wordt getest, hoe deze tests worden uitgevoerd, hoe de resultaten worden gedocumenteerd en wat er met de resultaten gedaan gaat worden. Dit document moet ervoor zorgen dat de tests gestructureerd verlopen en dat er de informatie uitgehaald kan worden die nodig is. Zonder concreet plan kan niet goed getest worden.

View more
Stakeholders analyse

Om te bepalen wat er gemaakt moet worden en voor wie, is er een stakeholder analyse gedaan. Hieronder staan de verschillende stakeholders beschreven en wat zij verwachten van het project.

View more
Gitlab versiebeheer

Bij het realiseren van de verschillende deelproducten is gebruik gemaakt van de interne Gitlab. Er zijn vanuit het bedrijf niet per sé eisen gesteld over hoe de git omgeving eruit moest komen te zien. Daarom is de volgende git flow aangehouden:

View more
Jira projectmanagement

Binnen BlueTea wordt er gebruik gemaakt van Jira voor projectmanagement. In Jira worden tasks aangemaakt en sprints ingericht. Daarnaast worden de uren gelogd op de tasks in Jira.

View more
Projectplan

In dit document wordt in 3 onderdelen beschreven hoe het project uitgevoerd zal worden.

View more