Communicatie

Communicatie is belangrijk bij het uitvoeren van een project. Zonder communicatie kan een klein foutje zo uitgroeien tot een reeks van verkeerde beslissingen.

Er is bijna elke dag een stand-up gedaan met de andere werknemers in het bedrijf.
Ook is het belangrijk dat het proces duidelijk gecommuniceerd wordt richting de assessoren. Dit portfolio dient hiervoor. Door op een overzichtelijke manier alle werkzaamheden op te sommen met een korte beschrijving en met de benodigde argumentatie kunnen de assessoren zien dat het project onderzoekend en methodisch is verlopen.
HoloLens BuildingBlock documentatie

Er is een heleboel gemaakt voor het AED project en een aantal van deze dingen zijn in de HoloLens buildingblock gestopt, omdat deze onderdelen voor andere projecten ook handig kunnen zijn.

View more
Level Design Document

Al het voorwerk is nu gedaan. Er is onderzoek gedaan naar welke interacties er bestaan voor AR en VR, hoe deze interacties kunnen worden toegepast op de HoloLens en er is een connectie gemaakt met BTVS. Nu kunnen eindelijk de lessen ontworpen woren. Er is gekeken naar de AED lessen die er al zijn. Op het moment zijn het er twee. Een training les en een examen les. Qua inhoud zijn beide lessen hetzelfde. Op basis van deze lessen is een les voor de HoloLens ontworpen en beschreven in het level design document.

View more
Testverslag - Prototypes

Nadat de tests zijn uitgevoerd is er een verslag over geschreven. In dit verslag is beschreven wat de resultaten zijn en worden er conclusies getrokken uit deze resultaten. Er wordt bepaald welke interacties er wel en niet meegenomen worden naar de volgende stap en wat er ongeveer gaat gebeuren in de volgende stap.

View more
Testplan - Prototypes

Om voor te bereiden op de tests is een testplan gemaakt. In dit document wordt beschreven waarom er wordt getest, hoe deze tests worden uitgevoerd, hoe de resultaten worden gedocumenteerd en wat er met de resultaten gedaan gaat worden. Dit document moet ervoor zorgen dat de tests gestructureerd verlopen en dat er de informatie uitgehaald kan worden die nodig is. Zonder concreet plan kan niet goed getest worden.

View more
UX voor AR onderzoek

Om te bepalen hoe de HoloLens optimaal gebruikt kan worden, is onderzoek gedaan naar user experience en user interaction in AR. Gedurende een week heb ik naar verschillende scripties en artiekelen gekeken.

View more
Stakeholders analyse

Om te bepalen wat er gemaakt moet worden en voor wie, is er een stakeholder analyse gedaan. Hieronder staan de verschillende stakeholders beschreven en wat zij verwachten van het project.

View more
Jira projectmanagement

Binnen BlueTea wordt er gebruik gemaakt van Jira voor projectmanagement. In Jira worden tasks aangemaakt en sprints ingericht. Daarnaast worden de uren gelogd op de tasks in Jira.

View more
Projectplan

In dit document wordt in 3 onderdelen beschreven hoe het project uitgevoerd zal worden.

View more