Beheer

Het beheersbaar laten verlopen van alle activiteiten gericht op het proces van ontwikkeling, ingebruikname en gebruik van ict-systemen.

Om het project beheersbaar te laten verlopen moet er nagedacht worden over de methodische aanpak, welke tooling gaat er gebruikt, wat is er nodig bij ingebruikname, etc.

Zo is in het projectplan beschreven hoe dit aangepakt gaat worden. Er is beschreven welke tools er beschikbaar zijn en welke methodes er gebruikt gaan worden.
HoloLens BuildingBlock documentatie

Er is een heleboel gemaakt voor het AED project en een aantal van deze dingen zijn in de HoloLens buildingblock gestopt, omdat deze onderdelen voor andere projecten ook handig kunnen zijn.

View more
Level Design Document

Al het voorwerk is nu gedaan. Er is onderzoek gedaan naar welke interacties er bestaan voor AR en VR, hoe deze interacties kunnen worden toegepast op de HoloLens en er is een connectie gemaakt met BTVS. Nu kunnen eindelijk de lessen ontworpen woren. Er is gekeken naar de AED lessen die er al zijn. Op het moment zijn het er twee. Een training les en een examen les. Qua inhoud zijn beide lessen hetzelfde. Op basis van deze lessen is een les voor de HoloLens ontworpen en beschreven in het level design document.

View more
UX voor AR onderzoek

Om te bepalen hoe de HoloLens optimaal gebruikt kan worden, is onderzoek gedaan naar user experience en user interaction in AR. Gedurende een week heb ik naar verschillende scripties en artiekelen gekeken.

View more
Gitlab versiebeheer

Bij het realiseren van de verschillende deelproducten is gebruik gemaakt van de interne Gitlab. Er zijn vanuit het bedrijf niet per sé eisen gesteld over hoe de git omgeving eruit moest komen te zien. Daarom is de volgende git flow aangehouden:

View more
Jira projectmanagement

Binnen BlueTea wordt er gebruik gemaakt van Jira voor projectmanagement. In Jira worden tasks aangemaakt en sprints ingericht. Daarnaast worden de uren gelogd op de tasks in Jira.

View more
Projectplan

In dit document wordt in 3 onderdelen beschreven hoe het project uitgevoerd zal worden.

View more