Prototype 3

2018-03-20 16:30

Doel
Dit prototype is ontwikkeld om te testen of het selecteren van objecten met een laserpointer goed werkt en of het beter werkt dan het selecteren met de 'gaze'. Ook worden in dit prototype de mogelijkheden van de intersecting lens getest.


De gebruiker kan met de Air Tap gesture een laser wijzen naar objecten om deze te selecteren. Gebruikelijk met AR is dat objecten worden geselecteerd als ernaar gekeken wordt. Echter kan het lastig zijn voor mensen om een precieze selectie te maken op deze manier. Onze ogen en ons hoofd zijn niet getraind voor fijne bewegingen. Onze handen daarentegen zijn hier veel beter in. Het is daarom logischer dat objecten geselecteerd worden door ernaar te wijzen met je handen.
Voor de HoloLens is het redelijk lastig om je handen te gebruiken om iets aan te wijzen. Dit komt doordat de HoloLens de handen alleen trackt als je een Air Tap gesture maakt. De HoloLens meet de rotatie van je handen ook niet. Daarom kan het lastig zijn om te bepalen waar de laser naartoe moet wijzen.
In dit prototype heb ik ervoor gekozen de laser te laten wijzen naar de plek waar de gebruiker naar kijkt plus de offset van de handen. Op die manier kan de gebruiker op een intuïtieve manier objecten selecteren.

Dit prototype zou origineel voornamelijk gaan over het implementeren en testen van meer gestures dan de standaard Air Tap van de HoloLens. Echter heb ik dit na veel gepuzzel moeten opgegeven, omdat er geen tijd was om oneindig door te gaan met dit onderdeel. Voor meer info zie de blogpost hierover.

Conclusies

De laserpointer werkt verrassend goed. Beide testers konden heel precies objecten aanwijzen. Een tester demonstreerde dit zelfs door het slot van een deur aan de andere kant van de ruimte aan te wijzen. Deze selectiemethoden moet zeker opgenomen worden in het eindproduct.

De intersecting lens is een interessante interactie, maar heeft verder niet veel toepassingen. De testers vonden het interssant om door de gebouwen heen te kijken, maar deden verder niet veel extras. Dit komt ook omdat ze al alles konden zien door de lens over de gebouwen te houden. 

(zie testverslag blz 5)

Onderzoeksmethoden

Op basis van het literatuur onderzoek gedocumenteerd in het onderzoeksdocument is geconcludeerd dat het selecteren van objecten met de 'gaze' lastig is. Ook bleek uit het onderzoek dat de laserpointer een veelgebruikte selectietechniek is voor VR.
In een aantal van de gelezen scripties werd het voorbeeld van de 'intersecting lens' besproken. In dit prototype is een vorm van de 'intersecting lens' geïmplementeerd.
Dit prototype is ontwikkeld om te testen of het selecteren van objecten met een laserpointer goed werkt en of het beter werkt dan het selecteren met de 'gaze'. Ook worden in dit prototype de mogelijkheden van de intersecting lens getest.
Dit prototype is getest met een aantal testers. Dit is gedocumenteerd in een testverslag.
Dit prototype (en de andere 4 ook) is gepresenteerd en gedemonstreerd aan de werknemers van BlueTea. Ook hieruit is waardevolle feedback gehaald.

Foto's

Rubrics

Advies Analyse Oordeelsvorming Realisatie
Tags: Unity HoloLens Prototype Onderzoek Prototype 3 OpenCV