Prototype 2

2018-03-08 13:00 - 2018-03-12 12:00

Doel
Dit prototype is ontwikkeld om te testen of een cilindrische UI om de speler heen makkelijker is om te lezen. Aan de hand van dit prototype is bepaald of en hoe de UI kan worden toegepast in de AED lessen in Virtual Studio van BlueTea.


Door de derde dimensie kunnen objecten verborgen raken achter andere objecten. Een speciale gebogen pijl is daarom in de wereld geplaatst. Door de pijl te bewegen kan de gebruiker met een bocht een object aanwijzen. Deze mechanic is gebaseerd op een kort artikel van Alex Olwal en Steven Feiner (zie link onderaan). Het artikel is gebaseerd op een VR omgeving. Of het ook zal werken in een AR omgeving moet nog blijken uit de tests.

[PDF] The Flexible Pointer: An Interaction Technique forSelection in Augmented and Virtual Reality

Conclusies

De cilindrische UI was goed leesbaar voor beide testers. Wellicht moet er nog wat verbeterd worden aan de grootte van de UI en de afstand van de gebruiker. Dit zal moeten blijken uit toekomstige tests.
In het prototype was ook een optie de kleuren in de UI donkerder te maken. De HoloLens projecteert een beeld bovenop het licht dat al door de lenzen heen komt. Dit betekent dat donkere kleuren minder goed zichtbaar zouden moeten zijn (bij donkere kleuren wordt er minder licht geprojecteerd en komt er dus meer licht van buiten naar binnen). Uit de tests bleek dit ook te kloppen. In het eindproduct moeten dus uitsluiten lichte kleuren gebruikt worden. Ook zou er geĆ«xperimenteerd kunnen worden met intensere kleuren voor belangrijkere objecten.  

De bewegende feedback werkte niet heel erg goed, omdat het te snel bewoog. Dit zal verbeterd worden in het eindproduct.
Ook werkte de gebogen pijl totaal niet. Doordat alleen de positie van de hand bepaald kan worden met de HoloLens, niet de rotatie, is het lastig de pijl op een intuitieve manier te gebruiken. Deze functionaliteit wordt daarom niet overgenomen in het eindproduct.

(zie testverslag blz 5)

Onderzoeksmethoden

Op basis van het literatuur onderzoek gedocumenteerd in het onderzoeksdocument is geconcludeerd dat het gebruik van platte UI zoals op een beeldscherm niet altijd handig werkt. Daarom is, gebaseerd op het onderzoek van Mike Alger, een cilindrische UI ontwikkeld.
Dit prototype is ontwikkeld om te testen of een cilindrische UI om de speler heen makkelijker is om te lezen. Aan de hand van dit prototype is bepaald of en hoe de UI kan worden toegepast in de AED lessen in Virtual Studio van BlueTea.
Dit prototype is getest met een aantal testers. Dit is gedocumenteerd in een testverslag.
Dit prototype (en de andere 4 ook) is gepresenteerd en gedemonstreerd aan de werknemers van BlueTea. Ook hieruit is waardevolle feedback gehaald.

Foto's

Rubrics

Advies Analyse Oordeelsvorming Realisatie
Tags: Unity HoloLens Prototype Onderzoek Prototype 2