Prototype 1

2018-02-28 09:00 - 2018-03-08 13:00

Doel
Dit prototype is ontwikkeld om de mogelijkheden van AR markers te testen. Aan de hand van dit prototype is bepaald of en hoe de interacties kunnen worden toegepast in de AED lessen in Virtual Studio van BlueTea.

Conclusies

Het detecteren van de markers gaat niet altijd goed, het lijkt erop dat de FOV van de camera van de HoloLens vrij klein is. 
In dit prototype zijn de interacties te abstract. De testers konden niet direct zien hoe de interacties toegepast zouden kunnen worden in het eindproduct. In prototype 5 zijn de interacties minder abstract toegepast. Daarmee blijkt de meerwaarde van marker tracking ook.

(zie testverslag blz 4)

Onderzoeksmethoden

Op basis van het literatuur onderzoek gedocumenteerd in het onderzoeksdocument is bepaald dat AR markers een veel gebruikte oplossing zijn voor het interacteren met de wereld met AR. Aan de hand hiervan zijn een aantal interacties opgesteld en uitgewerkt in dit prototype.
Dit prototype is ontwikkeld om de mogelijkheden van AR markers te testen. Aan de hand van dit prototype is bepaald of en hoe de interacties kunnen worden toegepast in de AED lessen in Virtual Studio van BlueTea.
Dit prototype is getest met een aantal testers. Dit is gedocumenteerd in een testverslag.
Dit prototype (en de andere 4 ook) is gepresenteerd en gedemonstreerd aan de werknemers van BlueTea. Ook hieruit is waardevolle feedback gehaald.

Foto's

Rubrics

Advies Analyse Oordeelsvorming Realisatie
Tags: Unity HoloLens Prototype Onderzoek Prototype 1