Projectplan

2018-02-06 09:00 - 2018-03-02 17:00

In dit document wordt in 3 onderdelen beschreven hoe het project uitgevoerd zal worden. Hierbij wordt eerst wat inleidende informatie gegeven over het bedrijf en de opdracht. Vervolgens wordt er beschreven hoe het project wordt aangepakt op het gebied van onderzoek, strategie, beschikbare tools en de risico’s. Ten slotte is er een planning gemaakt die beschrijft hoe de sprints er ongeveer uit gaan zien. Een precieze planning kan niet gemaakt worden, omdat er agile gewerkt wordt.

[PDF] Projectplan.pdf

Onderzoeksmethoden

Aan de hand van de opdrachtinformatie opgesteld door BlueTea zijn de probleemstelling en onderzoeksvragen van het project opgesteld.
Het document is een aantal keer opgestuurd naar de docentbegeleider voor feedback. Vervolgens zijn verschillende onderdelen aangescherpt aan de hand van de ontvangen feedback.

Rubrics

Advies Analyse Beheer Communicatie Ontwerp
Tags: Onderzoek Projectplan Fontys BlueTea Documentatie