UX voor AR onderzoek

2018-02-19 13:01 - 2018-02-27 17:00

Om te bepalen hoe de HoloLens optimaal gebruikt kan worden, is onderzoek gedaan naar user experience en user interaction in AR. Gedurende een week heb ik naar verschillende scripties en artiekelen gekeken.

Nadat ik alle relevante scripties en artikelen die ik had verzameld had doorgelezen, ging ik conclusies trekken uit mijn notities. Deze conclusies zijn uitgebreid beschreven en onderbouwd in een onderzoeksdocument.

Naast het lezen van scripties en artikelen heb ik ook een aantal demo's doorlopen en video's geanalyseerd van andere mensen die HoloLens apps gebruikte. Deze apps hadden niet ontzettend veel nieuwe interacties. Het proces diende dan ook voornamelijk om de theorie uit de scripties in de praktijk te zien. Er zijn een aantal goede punten uit dit onderzoek gekomen. Deze zijn toegevoegd aan het onderzoeksdocument.

Ten slotte zijn er 5 prototypes gedefinieerd. Deze zullen ontwikkeld worden. Daarna worden ze getest met werknemers van StepCo. Het kantoor van BlueTea bevindt zich in het gebouw van StepCo. Er lopen hier daarom genoeg mensen van StepCo rond die graag helpen met testen. Echter kan het alsnog lastig zijn om 5 verschillende keren te testen. Daarom worden de 5 prototypes eerst ontwikkeld en daarna allemaal getest.

[PDF] User interaction in AR

Onderzoeksmethoden

Er zijn gedurende ongeveer anderhalve week verschillende artikelen en scripties doorgelezen op het gebied van AR en VR en interacties in AR en VR [Literature study/design pattern search]. Daarna zijn er een aantal apps uit de Windows store gedownload en geanalyseerd [Benchmark creation]

Rubrics

Advies Analyse Beheer Communicatie Leervermogen Oordeelsvorming
Tags: Onderzoek User Interaction UX Literatuur Onderzoek Demos Documentatie