Stakeholders analyse

2018-02-19 13:00

Om te bepalen wat er gemaakt moet worden en voor wie, is er een stakeholder analyse gedaan. Hieronder staan de verschillende stakeholders beschreven en wat zij verwachten van het project.

Stakeholders

Producten

Portfolio

Er moet een portfolio bijgehouden worden met alle producten die gemaakt worden gedurende dit project. Ook wordt er een blog bijgehouden waarin wordt beschreven wat er uitgevoerd wordt, wat er beter kan en wat er gaat gebeuren. Dit zou de assessoren een beeld moeten geven van hoe er gewerkt wordt. Ook kan het later in het project gebruikt worden om makkelijk eerdere conclusies op te zoeken.

Onderzoek

Er moet onderzoek gedaan worden naar de verschillende interactiemogelijkheden van de HoloLens en van AR in het algemeen. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden volgens het onderzoeksframework van de HAN. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een aantal prototypes. De documentatie van de conclusies kunnen later door developers gebruikt worden voor het opstellen van nieuwe trainingen met de HoloLens.

Plug ‘n play code voor HoloLens <> BTVS connectie

Om snel ondersteuning voor de HoloLens toe te kunnen voegen aan andere projecten, moet er “Plug ’n play” code beschikbaar zijn die alle HoloLens specifieke elementen afhandelt. Dit wil zeggen dat de code in het project geplaatst kan worden en meteen werkt, zonder dat er eerst een hele hoop moet worden ingesteld.

Level design document

Na het onderzoek worden een aantal prototypes opgezet waarin de conclusies van het onderzoek verwerkt zitten. De protoypes worden gemaakt in de vorm van lessen. Het ontwerp van deze lessen zal worden beschreven in een level design document. Dan kan er later naar teruggekeken worden bij het opstellen van trainingen voor andere projecten. De developers kunnen dan optimaal gebruik maken van de HoloLens, zodat dit platform een unieke ervaring biedt.

Prototypes

Zoals al vaker benoemd hierboven worden er een aantal prototypes opgesteld in de vorm van lessen. Deze lessen worden gemaakt voor het AED project van BlueTea. In de lessen zullen de mogelijkheden van de HoloLens optimaal gebruikt worden om aan docenten en developers aan te tonen hoe deze toegepast moeten worden.

Actions voor HoloLens training

Om lessen op te stellen moeten er een aantal “Actions” gemaakt worden. Dit zijn de ‘mogelijkheden’ die in Unity geprogrammeerd worden en in Virtual Studio ingesteld worden. Een voorbeeld van een action zou zijn het spawnen van een hulpbehoevend persoon . De actie die de speler moet ondernemen, het reanimeren van de persoon met een AED, is ook een ‘Action’. Alle interactiemogelijkheden die worden geïmplementeerd in Unity moeten in de vorm van Actions terug te zien zijn in BTVS met uitleg erbij.

Onderzoeksmethoden

Er is een stakeholders analyse gedaan om duidelijk in beeld te krijgen wat er verwacht wordt van het project. Met deze analyse zijn de basis requirements duidelijk.

Rubrics

Analyse Communicatie Leervermogen Oordeelsvorming
Tags: Onderzoek Stakeholders HoloLens Fontys BlueTea Analyse Documentatie