Leeswijzer

Samenvatting

Meer informatie

Opdracht

Over een tijdspanne van ongeveer 18 weken is er onderzoek gedaan naar de unieke interactiemogelijkheden van de HoloLens en zijn deze interacties toegepast op het AED trainingspakket van BlueTea. Hier komen verschillende problemen bij kijken. Het process is stap voor stap beschreven worden via blogposts en portfolio items.

Meer informatie

Aanpak

Aan het begin van het project is een grove planning gemaakt. De eerste paar weken zou er een HoloLens exploratie uitgevoerd worden om bekend te worden met de HoloLens. Daarnaast zou er bekeken worden hoe er een verbinding gemaakt kon worden met Virtual Studio.
Na de exploratie moest er onderzoek gedaan worden naar de verschillende interacties, feedback technieken, input oplossing ed. voor AR en VR. Hiervoor zou gekeken worden naar verschillende scripties en artikelen.
Na het onderzoek zouden de elementen uit het onderzoek worden toegepast in een of meerdere lessen.
Ten slotte zouden de lessen getest worden en zouden de lessen aan de hand van de tests aangepast worden.

Meer informatie

Resultaten

De unieke mogelijkheden van de HoloLens zijn in kaart gebracht aan de hand van literatuuronderzoek, een vijftal prototypes en uiteindelijk een AED-les in Virtual Studio.
Tijdens dit traject zijn ook meerdere problemen van de HoloLens naar voren gekomen. Deze werden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen tussen .NET mono en .NET core.
Ten slotte zijn er een aantal scripts en prefabs ontwikkeld om het makkelijker te maken in de toekomst functies van de HoloLens te gebruiken in een project.

Meer informatie

Discussie

Er wordt teruggekeken op de uitvoering van de opdracht, de manier waarop onderzoekend is gewerkt, de communicatie met school en medestudenten en de begeleiding vanuit het bedrijf. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan over de buildingblocks van BlueTea, die een grote rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het eindproduct.

Meer informatie